Umre Nasıl Yapılır Adım Adım Rehber

0

Hac ve Umre Aynı Şey midir?

Umre küçük hacdır. İhram, tavaf (Kabe‘yi dolaşmak), Sa’i (Safa ve Merve dağları arasında yürümek) ve saç tıraşı veya kesilmesini içerir. Umre Nasıl Yapılır Adım Adım Rehber

Umre’nin başlıca 4 ritüeli şunlardır:

1. ihram

Umrenizin ilk adımı ihrama girmek ve umreye niyet etmektir. İhram ve kısıtlamaları hakkında daha fazla bilgi için ” İhram Hakkında Her Şey ” makalesine bakın .

İhrama niyet ettikten sonra, vaktinizi Allah’ı anmak, Kuran okumak ve dua etmekle geçirmeye çalışın. Ayrıca sık sık Talbiyah zikredilmesi tavsiye edilir .

Telbiye’nin sözleri şöyledir:

‘Yeni Umre Sezonunda Hacı Sayısında Sınır Yok’

Labbayka Allahümme labbayk.

Labbayka la shareeka laka labbayk.

Inna al-hamde wa-n-ni’meta laka vel-mülk.

La shareeka lak.

İşte emrindeyim, ya Rab, işte buradayım.

İşte hizmetinizdeyim. Hiç ortağınız yok.

Hamd ve lütuf yalnız senindir ve saltanat yalnız Senindir.

Hiç ortağınız yok.

Erkek hacıların Telbiye sözlerini tekrarlarken seslerini yükseltmeleri tavsiye edilir . Erkekler ve dişiler Tavaf’a başlayana kadar Telbiye’yi tekrar ederler .

2. Tavaf Etmek

Tavaf Etmek
Tavaf Etmek

 

Mekke’ye vardıktan sonra ilk yapılan ibadet tavaftır. Yorgun hissediyorsanız tavafa gitmeden önce dinlenirseniz sorun olmaz.

Mekke’ye vardığınızda, bagajınızı otele veya güvenli bir yere bırakın ve mümkünse gusül alarak veya en azından abdest alarak tavaf için hazırlanın .

 Taharah (saflık) ve Tavaf

Sevgilinin şehri Medine’yi ziyaret etmek

Tavafın temizliğinin gerekliliği konusunda alimlerin iki görüşü vardır. Bazı alimler tavaftan önce abdest alınması gerektiğini söylerken, bazıları da gereksiz görmektedir.

Peygamberimiz (s.a.v.) hac ziyaretinde kendisine eşlik eden kimselerden tavaf için abdest almalarını istemediği için ikinci görüş daha kuvvetlidir.

Bu görüşe göre tavaftan önce veya tavafın ortasında abdesti bozulan kimsenin abdestini yenilemesine gerek yoktur; abdestsiz tavaf yapabilirler . Görüşlerden birini seçmek size kalmış.

Hayızlı kadınlar, temizlenip gusletmedikçe tavaf yapamazlar .

Erkekler için, ihramın üst kısmını sadece sol omzunuzun üzerine, sağ omzunuzu ortaya çıkaracak şekilde örtmeniz tavsiye edilir.

Buna idtiba ‘ denir . Peygamber (s.a.v.) ve ashabının hicri 7’de umre yaptıkları zaman uygulamışlardır.

O sırada müşrikler Medine ateşinin Müslümanları zayıflattığını iddia ettiler, bunun üzerine Hz.

Kutsal Camiye Girerken Dua

Mescid-i Haram’a (Mescid-i Haram) girerken, camilere girerken du’a’nın okunması tavsiye edilir :

A`udhu bi-llahi al-`azheem, wa bi-wajhihi al-kareem, wa sultanihi al-qadeem, mina ash-shaitani er-rajeem.

Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme igfifirli zunubi veftah li ebvabe rahmatik.

Allah Teâlâ’ya sığınırım, lânetli şeytandan O’nun şerefli yüzüne, sonsuz kudretine sığınırım.

Allah adına. Allah’ım, Muhammed’i koru! Allah’ım! Günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç.

Artık tavaf yapmaya hazırsınız.

Tavaf Nedir?

Tavaf, Kâbe’nin etrafında yedi defa dolaşmak demektir. Her raunt Kara Taş ile başlar ve Kâbe sol tarafınızda olacak şekilde biter.

Kara Taş’a ulaşmak mümkünse sessizce öp; Değilse, ona dokunup elini öpebilirsin ya da yüzünü göster ve “Bismillah, Allahu Ekber” (Allah’ın adıyla, Allah en büyüktür) diyerek işaret edebilirsin. Umre Nasıl Yapılır Adım Adım Rehber

İlk üç turda erkeklerin Kara Taş’tan Yemen köşesine, Kâbe’nin üçüncü köşesine ve Kara Taş’tan önceki köşeye koşmaları tavsiye edilir.

Tavaf Sırasında Yapılması Gerekenler

Tavaf yaparken kendinizi zikir (Allah’ı zikretmek) ve dua ile meşgul edin. Çok mübarek bir zamanda ve çok mübarek bir yerdesiniz, bu yüzden fırsatı kaçırmayın.

Allah’tan günahlarınızı bağışlamasını, dertlerinizi gidermesini, dünya ve ahiret menfaatlerini size bahşetmesini ve dilediğiniz nimetleri size vermesi için dua edin. Allah’a karşı tevazu ve samimiyet gösterin ve sizin, anne-babanızın, ailenizin ve tüm Müslüman ümmetinin hakkını O’ndan isteyin.

Yemen köşesine geldiğinizde mümkünse dokunmaya çalışın. Yapamıyorsanız, onu işaret etmenize veya bir şey yapmanıza gerek yoktur. Kara Taş’a ulaşıncaya kadar Allah’a dua edin:

Kabe ve Kıble Değişimi Üzerine 8 Soru

Rabbena a`tina fi ed-dünya hasanatan ve fi el-ahirati hasanaten ve qina ‘adhaba en-nar.

Efendimiz! Bize dünyada ve ahirette iyilik ver ve bizi ateşin azabından koru.

Tavafı bitirdikten sonra, Makam İbrahim’in (İbrahim’in makamı) arkasında veya ondan biraz uzakta iki rek’at namaz kıl. Birinci rekatta Kafirun Suresi’ni (109. sure), ikinci rekatta Ihlas Suresi’ni (112) okuyun .

Tavaftan ve iki rek’at namazdan sonra Zemzem suyu içmeniz müstehaptır .

Aşağıdaki şeylere dikkat edin:

Tavaf Nasıl Yapılır
Tavaf Nasıl Yapılır

 

  • Kara Taş’ı öpmek veya Yemen köşesine dokunmak için kalabalık yapmayın.
  • Tavafınıza Hicr İsmail’in (İsmail’in Mahfazası – Kabe’nin kuzey ve batı köşeleri arasındaki kemer) dahil edildiğinden emin olun. Burası Ka’be’nin bir parçası olarak kabul edilir ve bu nedenle tavafınız onun dışında olmalıdır. Umre Nasıl Yapılır Adım Adım Rehber
  • Makam İbrahim’de tavaftan sonra iki rek’at namazı kılamıyorsanız, caminin herhangi bir yerinde kılabilirsiniz. Bazı kimseler, hacıların rahat hareketlerini bozarak, bunu Makam’da yapmakta ısrar ediyor; bu uygun bir davranış değil.

Şunu da unutmayın ki tavafta zorunlu olan sadece yedi raundu yapmak, Kara Taş ile başlayıp biten ve Kâbe’yi sol tarafınızda tutmaktır.

Yukarıda belirtilen dualar, Kara Taşı öpmek veya işaret etmek, Yemen köşesine dokunmak, tavaftan sonra iki rek’at namaz kılmak vb. Bunlardan herhangi birini kaçırırsanız tavafınız zarar görmez.

3. Sa’i

Umrenizin bir sonraki adımı, Safa ile Merve binekleri arasında Sa’i yapmaktır. Tavaf yaptıktan sonra yorgun hissediyorsanız, Sa’i’ye başlamak için Safa’ya gitmeden önce bir mola verebilirsiniz. Sa’i için abdest gerekmez.

Hazır olduğunuzda aşağıdaki adımları uygulayın:

a. As-Safa’ya gidin.

Ona ulaşacağın zaman şu ayeti oku:

Inna As-Safa vel-Marwata min sha’airi-llah } ( Bakara 2:158 )

Muhakkak ki Safa ve Merve, Allah’ın tayin ettiği ayetlerdendir.

b. Sonra “Sa’ime Allah’ın ilk bahsettiği yerden başlıyorum” deyin (yani yukarıdaki ayette bahsedilen Safa).

c. Safa’ya Yükseliş

Kabe’yi İlk İnşa Eden Kimdi?

Günümüzde hem Safa’ya hem de Merve’ye çıkmak kolaydır; döşeli ve mermer kaplıdır.

Sadece bu iki nokta arasındaki tam mesafeyi ileri geri yürümek zorundasınız.

Bu mesafenin herhangi bir kısmı geçilmezse, Sa’i eksik kalacaktır. Bu, her iki bineğin de küçük bir kısmından yukarı çıkmayı gerektirir, ancak Kabe’yi görene kadar yukarı çıkmanız tavsiye edilir.

d. Kâbe’ye dönerek söyle:

La ilahe illallah Allahu Ekber.

La ilahe illallah vahdehu la şereke lah, lahu’l-mulku ve lehu’l-hamdu ve huwa’ala külli şey’in kadir

La ilahe illallah vahdet, encaz va’dah, ve nasar ‘abdah, ve a’az cundah ve hazamu’l-ahzab vahdet.

Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür.

Allahtan başka tanrı yoktur. Ortakları yok. Hükümdarlık ve hamd O’na aittir. O, her şeye gücü yetendir.

Allahtan başka tanrı yoktur. Vaadini yerine getirdi, kulunu zafere erdirdi ve müttefikleri tek başına bozguna uğrattı.

e. As-Safa’dan Al-Marwah’a yürüyerek Sa’i yapmaya başlayın.

İki dağ arasındaki mesafe yaklaşık 420 metredir.

Erkek iseniz, iki yeşil işaret arasında acele etmeniz tavsiye edilir. Merve’ye vardığında, yukarı çık, Kâbe’ye dön ve Safa’da söylediklerini tekrar et. Artık Sa’i’nin yedi bölümünden birini tamamladınız.

f. Kolayca yürüyerek As-Safa’ya geri dönün.

Yine erkekseniz yeşil işarete ulaşmak için acele edin.

g. Safa ile Merve arasında giderken Allah’ı zikretmeye ve O’na duâ etmeye devam edin.

h. Yedi bölümün her birinde aynı adımları tekrarlayın. Umre Nasıl Yapılır Adım Adım Rehber

Safa’dan Merve’ye gitmek bir kısım, Safa’ya dönüş bir kısımdır. Bu nedenle Sa’i, Al-Safa ile başlar ve Al-Marwah ile biter.

4. Saçın Tıraşlanması veya Kesilmesi

Sadece bir adım kaldı, yani kafanızdaki saçları tıraş etmek veya kesmek.

Erkekseniz saçlarınızı ya tamamen traş ettirmelisiniz ya da kısaltmalısınız. Umreden ( temattu modu ) kısa bir süre sonra hac yapmayı düşünüyorsanız, saçınızı kısaltmanız tavsiye edilir . Çünkü haccın bir parçası olarak tıraş edeceksin veya kısaltacaksın.

Kadınsanız saçınızı biraz kısaltmalısınız.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.