Meryem Suresinin Ailemize İlhamı

0

Meryem Suresi Bize Neyi Anlatıyor

Evlenmek, aile sahibi olmak, sevimli çocuklar yetiştirmek Allah’ın içimize koyduğu güzel ve doğal duygulardır. Meryem Suresinin Ailemize İlhamı

Meryem Suresi, baba-oğul ilişkisine manevi bir boyut katarken bu eğilimi güzel bir şekilde ele alır.

Evliliğin ve çocuk sahibi olmanın ardındaki gerçek niyetimiz nedir?

Çocuklarımızın dünya hayatını planladığımız gibi, onların Ahiretini de planlayıp önemsedik mi?

Meryem Suresi, aile sahibi olmanın doğal güzelliğinin yanı sıra, çocuk sahibi de olmanın temel amacı, Allah’a ibadet eden bir nesil yetiştirme arzusundan kaynaklanması gerektiğini bizlere öğretir. Surede sık sık dile getirilen anahtar kelimeler: Aile, ana-baba ve miras konuları etrafında dönmektedir.

Ailedeki Asıl Amaç

Sure, Hz. Zekeriya’nın (s.a.v.) alçakgönüllü bir duasıyla başlar ve Allah’tan kendisine İsrailoğulları arasında iyilik yayma mirasını sürdürecek bir halef vermesini ister:

”Doğrusu, arkamdan bana mirasçı olacak yakınlarımdan ötürü endişeliyim. Karım da kısırdır. Ne olur, bana lütf u kereminden bir yakın (bir oğul) nasip et.”  Meryem suresi 5. âyet meali

Allah, Hazreti Zekeriya’nın dualarına icabet eder. Ona, güzel ahlaklı bir oğul olan Hazreti Yahya’yı nasip eder.

(Yahya, dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) “Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl” dedik. Biz, ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi. (Meryem 12-14)

Bundan sonra Meryem Suresi, Hz. İsa’nın mucizevi doğumunu anlatır. Annesi Hazreti Meryem’in doğruluk ve iffetine dikkat çeker:

O da: Ben, Rabbının sana tertemiz bir oğul vermek için gönderdiği bir elçiden başka bir şey değilim, dedi.

Meryem: Benim nasıl bir oğlum olabilir ki; bana hiç bir beşer dokunmamıştır. Ve ben, kötü kadın da değilim, dedi. (Meryem 19:20)

Doğru ve itaatkar çocuklara sahip olmanın sırrı, onlara örnek bir yaşam tarzını yaşamaktır. İsa Peygamber’in beşikte konuştuğunu biliyoruz ve ilk sözleri arasında şunlar vardı:

Bir de anneme iyi davranmamı. Ve beni bedbaht bir zorba kılmadı. (Meryem 32)

Ailede İslamı Yaşamak
Ailede İslamı Yaşamak

 

Üzerinde düşünülmesi gereken mesajlar

Allah, annenin değerini ve tüm aile için nasıl asıl maneviyat kaynağı olduğunu düşünmemizi istiyor. Bu, tüm inananlar için çok önemli bir mesajdır.

Meryem Suresinin Ailemize İlhamı

Müslüman kadınlar :  Lütfen İslam’ın size eve istikrar ve maneviyat getirmedeki rolünüze nasıl değer verdiğini anlayın.

Evli Müslüman erkekler:  Karınızı onurlandırın ve sevin, çünkü O, evinizdeki en büyük eğitimcidir.

Bekarlar : Gelecekteki eşinizi seçerken bir numaralı kriter onun Allah subhanahu ve teala ile olan ilişkisidir.

Adil Bir Oğul ve İtaatsiz Bir Baba

İslam’da Çocuk Hakları Nelerdir?

Allah’ın babasının sapkınlığından koruduğu salih bir oğul olan Hazreti İbrahim’in başka bir hikayesini bulmak için Sure ile devam ediyoruz. Babası gibi putperest olmadığı için şanslıydı. Ayrıca, sözlerin en iyisini seçerek babasına nasihat etmeye ve onunla akıl yürütmeye çalıştı:

Babacığım, şeytana tapma; çünkü şeytan esirgeyen Allah’a isyan etti. Babacığım, sana Rahman’ın katından bir azabın gelmesinden korkuyorum. Böylece şeytanın dostu olarak kalırsın Meryem 44-45

Bu hikaye, zor bir aileyle yaşayan herkese ilham veriyor. Anne babanız öyle olmasa bile dinimizin emirlerinde güçlü ve kararlı olmak için asla geç olmadığını açıklar.

Ayrıca, dini yetişkinlere ve özellikle ana-babamıza vaaz etme şeklimizde çok nazik olmamızı emreder. Dindar olup ailesine sert davranmaya başlayan çocuklar, Hz. İbrahim’in mirasını tam anlamıyla kavrayamadılar.

Daha Dürüst Aileler

Meryem Suresi, Hz. Musa’dan kısaca bahseder ve Allah’ın kendisine Harun’u kendi ailesinden nasıl arkadaş olarak verdiğine özel bir vurgu yapar.

Daha sonra, sûre, İbrahim’in oğlu İsmail’den bahseder. O, dindar, sabırlı Hz. İbrahim’e bir armağandı. İsmail de ailesine namaz kılmalarını ve sadaka vermelerini emretmişti.

{Kur’an’da İsmail’in kıssasını da anınız. O, sözüne sadıktı, bir elçi ve bir peygamberdi. Ev halkına namazı ve zekatı emretti ve Rabbi ondan razı oldu} (Meryem 19:54-55)

Suredeki güzel bir ayet, peygamberler Adem, Nuh, Ya’qub ve diğerleri dahil olmak üzere ailelerin nesillerinden bahseder.

{Kendilerine Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanarak yere kapanırlar.} (Meryem 19:58)

Kuran-ı Kerim tam bir manevi ve eğitici deneyim sunduğundan, Kuran’daki diğer on üç ayete ek olarak bu ayeti okuduğumuzda secdeye gitmeye teşvik ediliriz.

Buradaki fikir, Kuran’da bahsi geçen örneklerden hasret kazanmak ve Allah’a tam teslimiyet ve O’na secde etme konusunda onları örnek almaktır.

Ancak onurlu bir inanç aileleri zincirinden sonra, sonraki nesiller mesaja bağlı kalmadı. Bu, duaları görmezden gelmenin ve ayartmalara uymanın bir sonucuydu. Meryem Suresinin Ailemize İlhamı

{Fakat onlardan sonra namazı zayi eden ve heva ve heveslerine kapılan nesiller geldi. Bunlar kötülükle karşı karşıya gelecekler} (Meryem 19:59)

Allah’ın Aileye İhtiyacı Yoktur

Hazreti İsa Kıssası
Hazreti İsa Kıssası

 

İsa (as) “Ben Allah’ın Kuluyum” Dedi

Sure, sona doğru ton değiştirir ve İslam inancında çok önemli bir kavramı teyit eder; insanın aileye ihtiyacı vardır, Allah’ın ihtiyacı yoktur. Partneri, eşi, çocuğu yoktur.

{Kâfirler, ‘Rahmet Rabbinin zürriyeti var’ dediler. Şu iddia ettiğiniz şey ne kötüdür: Neredeyse gökleri parçalayacak, yeri yaracak, dağları parçalayacak, zürriyetlerini Rahman’a isnat etmeleri (Meryem 19/88-91)

Aksiyon nesneleri

Bu güzel sûreyi okurken “merhamet” teriminin ve türevlerinin sıkça kullanıldığını ve “merhamet Rabbi” olan Allah’ın adının kullanıldığını fark ederiz. Bu, aile üyelerimizle olan ilişkimizi ve onlara ne kadar merhamet göstermemiz gerektiğini düşünmeye sevk eder. Meryem Suresinin Ailemize İlhamı

Evlilik, çocuk sahibi olmak gibi dünya işlerinin, Allah’a kulluk eden ve diğer mahlûkata merhamet eden salih bir aile yetiştirmek gibi yüce amaçlara vesile olması için niyetlerimizi doğru bir şekilde ayarlamak da önemlidir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.